Η CosmoByte υπεύθυνα και οικονομικά αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες εγκατάστασης ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου στην εταιρεία σας. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας, αφού ελέγξουν τον χώρο, σας ενημερώνουν για τις διαθέσιμες επιλογές σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου υπολογιστών, προμηθεύονται για εσάς τα απαραίτητα εξαρτήματα (Modem Router, Hub, καλώδια) και εγκαθιστούν και ρυθμίζουν το δίκτυό σας ώστε να λειτουργεί με την μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται σε χώρους εργασίας και οι οποίες μπορούν να ενταχθούν και σ’ ένα συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης:

 • μελέτη, χαρτογράφηση και ανάλυση του τοπικού δικτύου
 • σχεδιασμός δικτύου
 • προμήθεια του δικτυακού εξοπλισμού που απαιτείται
 • εγκατάσταση καλωδίων και πριζών δικτύου
 • κατασκευή και εντοιχισμός των καναλιών του δικτύου
 • καλωδίωση του δικτύου των υπολογιστών σας, αλλά και του τηλεφωνικού κέντρουτης εταιρείας σας
 • διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων καλωδίωσης
 • εγκατάσταση και καλωδίωση του διακομιστή (Windows Server 2003, 2008, 2012) και του κατανεμητή (Patch Panel)
 • εγκατάσταση Rack
 • εγκατάσταση ασύρματης δικτύωσης και εφαρμογής τοπικού δικτύου (Wireless LAN)
 • διαμοιρασμός αρχείων και περιφερειακών συστημάτων (εκτυπωτές κλπ.)
 • συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall)
 • έλεγχος ασφάλειας δικτύου
 • ανάκτηση δεδομένων (data recovery)
 • εγκατάσταση και υποστήριξη PBX τηλεφωνικού κέντρου
 • έλεγχος της λειτουργίας του δικτύου και πιστοποίηση της  συνδεσιμότητάς του